Aktuality

ROK 2021

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska zo dňa 17.6.2021  (stiahnuť)

Uznesenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska zo dňa 17.6.2021 (stiahnuť)

ROK 2020

Stanovisko prezídia ZSS k listu predsedu Súdnej rady SR JUDr. Mazáka (stiahnuť)

Standpoint to letter J. Mazák (stiahnuť)

Stanovisko Celorepublikovej rady ZSS k reforme súdnej mapy (stiahnuť)

Informácia pre poslancov Národnej rady SR – novelizácia zákonov v oblasti justície (stiahnuť)

Information for Members of the National Council of Slovak Republic  (download)

Pripomienky ZSS k Súdnej rade SR (stiahnuť)

Fundamental comments on the draft amendment to the Constitution of the Slovak Republic and several laws relating to the judiciary (stiahnuť)

Pripomienky ZSS k ústavnému zákonu (stiahnuť)

Fundamental comments on the draft amendment to the Constitution of the Slovak Republic and several laws relating to the judiciary (stiahnuť)

Návrh na odročenie rokovania Súdnej rady SR – list ministerke spravodlivosti (stiahnuť)

Oponentúra k argumentom o dôvodoch odvolania predsedníčky Súdnej rady SR (stiahnuť)

Stanovisko Celorepublikovej rady ZSS – voľba predsedu Súdnej rady SR (stiahnuť)

Stanovisko prezidenta ZSS zo dňa 26.6.2020 (stiahnuť)

Oznámenie pre sudcov zo dňa 19.6.2020 (stiahnuť)

Podnet ZSS pre ústavný súd (včasnosť konania) (stiahnuť)

Podnet ZSS k pripravovanej novele ústavy a zákona o reforme súdnej mapy (stiahnuť)

Vyjadrenie k niektorým bodom vládneho programu pre oblasť právneho štátu a súdnictva (stiahnuť)

Prvý postreh k niektorým bodom vládneho programu pre oblasť právneho štátu a súdnictva (stiahnuť)

Vyjadrenie k podanej ústavnej sťažnosti (vstup ZSS do konania ako dotknutej osoby (stiahnuť)

Stanovisko Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 7.4.2020 (stiahnuť)

Stanovisko Celorepublikovej rady ZSS k požiadavke Asociácie poľských sudcov na podporu pochodu (stiahnuť)

ROK 2019

Stanovisko ZSS k aktuálnemu stavu znižovania dôveryhodnosti súdnictva (stiahnuť)

Stanovisko ZSS – dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu (stiahnuť)

Uznesenie HZ ZSS zo dňa 17.10.2019 (stiahnuť)

Vyhlásenie HZ ZSS zo dňa 17.10.2019 (stiahnuť)

Vyhlásenie Celorepublikovej rady ZSS z 12.9.2019   (stiahnuť)

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 17.-18.10.2019 (stiahnuť)

ROK 2018

UZNESENIE z Hlavného zhromaždenia ZSS zo dňa 16.10.2018 (stiahnuť)

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia ZSS zo 16.10.2018 (stiahnuť)

Zápisnica z rokovania Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 15.10.2018 (stiahnuť)

Zápisnica z rokovania Celorepublikovej rady ZZS zo dňa 20.9.2018 (stiahnuť)

Stanovisko Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 20.9.2018 – Zásadné výhrady k téme rodinkárstva v justícii (stiahnuť)

Stanovisko ZSS – ochrana osobnosti (stiahnuť)

Oznámenie o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 16.-17.10.2018 (stiahnuť)

Zápisnica zo zasadnutia Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 22.3.2018 (stiahnuť)


ROK 2017 

Správa o činnosti ZSS od 14.12.2016 (stiahnuť)

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia ZSS z 21.11.2017 (stiahnuť)

Program Hlavného zhromaždenia ZSS 21.-22.11.2017 (stiahnuť)

Oznámenie o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 21.-22.11.2017 (stiahnuť)

Podnety Združenia sudcov Slovenska pre Súdnu radu SR zo dňa 11.9.2017 (stiahnuť)

Zápisnica z rokovania Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 7.9.2017 (stiahnuť)

Podnet na riešenie nedostatkov personálnej poddimenzovanosti justičných

čakateľov (stiahnuť)

Podnet na prípravu rozpočtu súdnictva, ktorým sa zabezpečí poskytnutie adekvátnych finančných zdrojov súdnemu systému (stiahnuť)

Vyjadrenie ZSS k stanovisku poslanca NR SR JUDr. Alojza Baránika z 18.8.2017  (stiahnuť)

Zápisnica z rokovania Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 6.6.2017 (stiahnut)

Vyhlásenie prezidenta ZSS k vyjadreniu poslanca NR SR JUDr. Alojza Baránika zo 14.2.2017 (stiahnuť)

Nesúhlasné stanovisko prezídia ZSS k zámeru MS SR zriadiť Mestský súd v Bratislave (stiahnuť)

Postrehy k Vyhláseniu ZOJ k porovnávaciemu hodnoteniu slovenského súdnictva Európskou komisiou zo dňa 10.4.2017 (stiahnuť)

Podnet prezidentovi SR na zabezpečovanie primeraného počtu sudcov v SR (stiahnuť)

Zápisnica z rokovania Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 2.3.2017 (stiahnuť)

Zápisnica z rokovania Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 2.2.2017 (stiahnuť)


ROK 2016

Vyhlásenie z Hlavného zhromaždenia ZSS 14.12.2016 (stiahnuť)

PROGRAM Hlavného zhromaždenia ZSS 14.-15.12.2016 (stiahnuť)

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 14.-15.12.2016 (stiahnuť)

Prehlásenie Celorepublikovej rady ZSS k uzneseniu Súdnej rady o stanovisku k návrhu rozpočtu súdov (stiahnuť)

Vyhlásenie Celorepublikovej rady ZSS k platovým pomerom sudcov (stiahnuť )

Podnet na prioritnú realizáciu vládneho programu v oblasti stabilizácie personálneho obsadenia súdov (stiahnuť)

Postrehy k úvahe nad spôsobom rozhodovania v Súdnej rade SR (stiahnuť)

Stanovisko prezidenta ZSS k vyjadreniu Harabina (stiahnuť)

Informácia prezidenta ZSS o stretnutí s ministerkou spravodlivosti (stiahnuť)

UZNESENIE Hlavného zhromaždenia ZSS z 22.4.2016 (stiahnuť)

VYHLÁSENIE Hlavného zhromaždenia ZSS z 22.4.2016 (stiahnuť)

Doplnený program rokovania Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska 22.-23.4.2016 v Hoteli Patria (stiahnuť)

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska 22. a 23. apríla 2016 v HOTELI PATRIA (stiahnuť)

PROGRAM Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska 22. a 23. apríla 2016 v HOTELI PATRIA (stiahnuť)

ZDRUŽENIE SUDCOV SLOVENSKA HODNOTÍ UPLYNULÝ ROK 2015 (12.01.2016)