Medzinárodné dokumenty

IAJ (International Association of Judges) and EAJ (European Association od Judges) – Medzinárodná asociácia sudcov a Európska asociácia sudcov


Hlavné zhromaždenie EAJ Varšava, apríl 2024 – dokumenty:

EAJ Resolution Hungary –  EAJ Rezolúcia Maďarsko sk

EAJ Resolution Italy   –  EAJ Rezolúcia Taliansko sk

EAJ Statement Slovenia   –  EAJ Vyhlásenie Slovinsko sk

EAJ Statement about Murat Arslan  –  EAJ Vyhlásenie k Muratovi Arslanovi sk

EAJ Statement Spain   –    EAJ VYhlásenie Španielsko sk

Európska komisia zverejnila 5. júla 2023 Správu o právnom štáte 2023, ktorá vo vzťahu k Slovensku zohľadňuje aj stanoviská ZSS k aktuálnemu stavu nezávislosti slovenského súdnictva (stiahnuť)

Vyhlásenie k zmenám súdnej mapy na Slovensku (stiahnuť)

Rezolúcia IAJ o Tunisku (stiahnuť)

Rezolúcia IAJ o Guatemale (stiahnuť)

Vyhlásenie Medzinárodnej asociácie sudcov a Medzinárodnej asociácie sudkýň k zabíjaniu sudcov v Jemene (stiahnuť)

Správa EK o právnom štáte 2022 (stiahnuť)

Resolution Slovakia from Istanbul – 4th September 2011 (stiahnuť)

Summary report of the meeting EAJ in Istanbul – 4th September 2011 (stiahnuť)

Rezolúcia Európskej asociácie sudcov o Slovensku zo dňa 4.9.2011 (stiahnuť)

Výzva Združenia sudcov Slovenska štátnym orgánom SR na dodržiavanie medzinárodných štandardov týkajúcich sa nezávislosti justície (stiahnuť)

EAJ verbale Malta 6. maj 2011 (stiahnuť)

List predsedu Európskej asociácie sudcov Gerharda Reissnera ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej (stiahnuť)

List predsedu Európskej asociácie sudcov Gerharda Reissnera ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej (slovenská verzia) (stiahnuť)

List predsedu Európskej asociácie sudcov Gerharda Reissnera predsedovi Súdnej rady SR (stiahnuť)

List predsedu Európskej asociácie sudcov Gerharda Reissnera predsedovi Súdnej rady SR (slovenská verzia) (stiahnuť)

Žiadosť Združenia sudcov Slovenska o stanovisko a pomoc adresovaná Európskej asociácii sudcov (slovenská verzia) (stiahnuť)

Žiadosť Združenia sudcov Slovenska o stanovisko a pomoc adresovaná Európskej asociácii sudcov (anglická verzia) (stiahnuť)

Magna Charta Európskych sudcov – navrh (stiahnuť)

Recommendation CM 2010 o nezávislosti sudcov (anglická verzia) (stiahnuť)

Odporúčanie CM-Rec(2010)12 (stiahnuť)

EAJ správa z Bordeax 2010 (stiahnuť)

Rezolúcia EAJ – platy sudcov (čítať viac)

Rezolúcia EAJ – preskúmavanie súdnych rozhodnutí výkonnou mocou (čítať viac)

Rezolúcia EAJ – súdne rady (čítať viac)

Rezolúcia EAJ – Turecko (čítať viac)

Prierez medzinárodnými dokumentami, týkajúcimi sa nezávislosti súdnictva (čítať viac)

Zásady pro chovaní soudcu vydané ve měste Bangalore 2002 (čítať viac)

Rezolúcia o nezávislosti súdnictva (čítať viac)

Stanovisko 3 Poradnej rady EÚ (stiahnuť)

Themis Plán (čítať viac)

Charta sudcu EÚ a dôvodová správa (stiahnuť)

Odporúčanie R 84 5 (stiahnuť)

Resolution concerning the work of presidents and officials of associations of judges (čítať viac)

Odporúčanie RE o nezávislosti, výkonnosti a postavení sudcov (94)12 (stiahnuť)

1. študijná skupina 1997 (stiahnuť)

1. študijná skupina 1998 (stiahnuť)

1. študijná skupina 2000 (stiahnuť)

1. študijná skupina 2001 (stiahnuť)

1. študijná skupina 2003 (stiahnuť)

CCJE (Consultative Council of European Judges) – Poradná rada európskych sudcov

1. Európska charta štatútu sudcov a dôvodová správa (stiahnuť)

2. Stanovisko č. 10 Poradnej rady európskych sudcov CCJE (stiahnuť)

3. Magna charta sudcov (stiahnuť)

4. Odporúčanie rady ministrov 12/2010 (stiahnuť)

5. Správa o stave v justícii 2011 (stiahnuť)

ENCJ (European Networks of Councils for the Judiciary) – Európska sieť súdnych rád (stiahnuť)

1. Sudcovská etika správa 2009-2010 (stiahnuť)

2. Londýnska deklarácia o sudcovskej etike Londýn 2010 (stiahnuť)

3. Stanovisko ENCJ k navrhovaným legislatívnym zmenám september 2010 (stiahnuť)

4. Záverečná správa projektového tímu ENCJ Rím 2011 (stiahnuť)

5. Stanovisko ENCJ k legislatívnym zmenám október 2011 (stiahnuť)