Aktivity ZSS vo vzťahu k ostatným štátnym orgánom

ROK 2022

Prezident ZSS informoval ministra spravodlivosti SR Viliama Karasa o Vyhlásení EAJ k zmenám súdnej mapy na Slovensku a požiadal ho osobné stretnutie (stiahnuť)

ROK 2020

Informácia pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 19.10.2020 (stiahnuť)

Staršie:

Nesúhlasné stanovisko prezídia ZSS k zámeru MS SR zriadiť Mestský súd v Bratislava (stiahnuť)

Prípis pre predsedu vlády, národnej rady, predsedníčku súdnej rady a ministerku spravodlivosti (stiahnuť)

Podnet prezidentovi SR na zabezpečovanie primeraného počtu sudcov v SR (stiahnuť)

Vyhlásenie prezidenta ZSS k vyjadreniu poslanca NR SR A. Baránika (stiahnuť)

Vyjadrenie k návrhu na vyslovenie protiústavnosti ústavného zákona a súvisiacich zákonov s Ústavou SR v konaní PL.ÚS 21/2014 (stiahnuť)

Informácia prezidenta ZSS o stretnutí s ministerkou spravodlivosti (stiahnuť)

Otvorený list Združenia sudcov Slovenska prezidentovi Slovenskej republiky pánovi Andrejovi Kiskovi zo 6.11.2015 (stiahnuť)

*********

Stanovisko ZSS predsedníčke Ústavného súdu SR z 19.12.2012 (stiahnuť)

1. list predsedovi NR-SR 8. 10. 2012 (stiahnuť)

1. list predsedovi Ústavoprávneho výboru 8. 10. 2012 (stiahnuť)

1. list predsedovi vlády SR 8. 10. 2012 (stiahnuť)

2. list predsedovi NR-SR 8. 10. 2012 (stiahnuť)

2. list predsedovi Ústavoprávneho výboru 8. 10. 2012 (stiahnuť)

2. list predsedovi vlády SR 8. 10. 2012 (stiahnuť)

List ministrovi spravodlivosti 8. 10. 2012 (stiahnuť)

Návrh do programového vyhlásenia vlády (stiahnuť)

Návrh kandidátov do Súdnej rady SR (stiahnuť)

ZSS aktuálne 7. 12. 2011 (stiahnuť)

Výzva ZSS do vlasntných radov (stiahnuť)

Ďalšie opatrenie smerujúce na odstránenie prieťahov v konaní, 23. 4. 2010 (stiahnuť)