Kontakty

Združenie sudcov Slovenska

Štúrova 29, s.c.Košice
041 78 Košice
IČO: 31 932 169
č.účtu: 68637112/0200
zss(at)zdruzenie.sk

JUDr. Juraj Sopoliga

prezident ZSS

Krajský súd v Košiciach
Štúrova 29
041 51 Košice
055/8870315 juraj.sopoliga(at)justice.sk

JUDr. Štefan Hrvola

viceprezident ZSS

Krajský súd v Nitre
Štúrova 9
950 48 Nitra
stefan.hrvola(at)justice.sk

JUDr. Táňa Veščičiková

  viceprezidentka ZSS
Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice
tana.vescicikova(at)justice.sk

Mgr. Pamela Záleská

predsedníčka Nitrianskej sekcie

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
pamela.zaleska(at)justice.sk

JUDr. Lenka Kováčová

podpredsedníčka Nitrianskej sekcie

Krajský súd v Nitre
Štúrova 9
950 48 Nitra
lenka.kovacova@justice.sk

JUDr. Boris Tóth

predseda Bratislavskej sekcie

Krajský súd v Bratislave
Záhradnícka 10
813 66 Bratislava
02/50118111 02/50118263 boris.toth(at)justice.sk

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

podpredsedníčka Bratislavskej sekcie

Krajský súd v Bratislave

Záhradnícka 10
813 66 Bratislava

ayse.pruzinec(at)justice.sk

JUDr. Milina Jánošková

predsedníčka Trenčianskej sekcie

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
032/6561111 032/6528116 milina.janoskova(at)justice.sk

JUDr. Juraj Florovič

podpredseda Trenčianskej sekcie

Krajský súd Trenčín
Nám. Svätej Anny č.28
Trenčín
032/6572811 032/6582342

JUDr. Marián Sninský

predseda Prešovskej sekcie

Krajský súd v Prešove
Hlavná 22080 01Prešov
marian.sninsky(at)justice.sk

JUDr. Matúš Tarcala

podpredseda Prešovskej sekcie

Okresný súd Svidník
Sov. hrdinov 35
089 01 Svidník
natus.tarcala(at)justice.sk

Mgr. Miloš Greguš

podpredseda Košickej sekcie

Okresný súd Košice I
Štúrova 29
041 51 Košice
055/7269466 milos.gregus(at)justice.sk

JUDr. František Mozner

podpredseda sekcie Najvyššieho súdu SR

Najvyšší súd SR
Župné námestie 13
Bratislava
 frantisek.mozner@nsud.sk

JUDr. Ivana Stehlíková

predsedníčka Žilinskej sekcie

Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5031 33 Liptovský Mikuláš
ivana.stehlikova(at)justice.sk

JUDr. Martina Mochnáčová

podpredsedníčka Žilinskej sekcie

Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5031 33 Liptovský Mikuláš
martina.mochnacova(at)justice.sk

JUDr. Martin Vladik

predseda sekcie Najvyššieho súdu SR

Najvyšší súd SR
Župné námestie 13
Bratislava
martin.vladik(at)nsud.sk