Hlavné dokumenty

Rokovací poriadok účinný od 1.5.2023 (stiahnuť)

Stanovy ZSS účinné od 1.5.2023 (stiahnuť)

Stanovy ZSS z 22.4.2016 schválené na HZ ZSS (stiahnuť)

Novelizovaný Rokovací poriadok schválený na HZ ZSS 22.4.2016 (stiahnuť)

Novelizovaný Volebný poriadok schválený na HZ ZSS 22.4.2016 (stiahnuť)

Stanovy ZSS z 30.11.2012 schválené na HZ ZSS (Stiahnuť)

Rokovací poriadok z 30.11.2012 schválený na HZ ZSS (Stiahnuť)

Volebný poriadok z 31.03.2001 schválený na CR ZSS (Stiahnuť)

Príspevkový poriadok z 30.11.2012 schválený na HZ ZSS (Stiahnuť)