Hlavné zhromaždenia

 

ROK 2019

Diskusia na Hlavnom zhromaždení ZSS zo dňa 17.10.2019 v Hoteli Patria – Štrbské Pleso

Program rokovania Hlavného zhromaždenia ZSS 17.-18.10.2019 (stiahnuť)

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 17.-18.10.2019 (stiahnuť)

 

ROK 2018

 

UZNESENIE Hlavného zhromaždenia ZSS 16.10.2018 (stiahnuť)

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia ZSS 16.10.2018 (stiahnuť)

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 16.-17.10.2018 (stiahnuť)

Program rokovania Hlavného zhromaždenia ZSS 16.-17.10.2018 (stiahnuť)

Rok 2017

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 21.-22.11.2017 (stiahnuť)

Program Hlavného zhromaždenia ZSS 21.-22.11.2017 (stiahnuť)

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia ZSS zo dňa 21.11.2017 (stiahnuť)

Správa o činnosti ZSS od 14.12.2016 (stiahnuť)

Rok 2016

Výročná správa pri príležitosti 25.výročia založenia ZSS zo 14.12.2016 (stiahnuť)

VYHLÁSENIE Hlavného zhromaždenia ZSS 14.12.2016 (stiahnuť)

PROGRAM Hlavného zhromaždenia ZSS 14.-15.12.2016 (stiahnuť)

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 14.-15.12.2016 (stiahnuť)

UZNESENIE Hlavného zhromaždenia ZSS z 22.4.2016 (stiahnuť)

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia ZSS z 22.4.2016 (stiahnuť)

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska 22. a 23. apríla 2016 v HOTELI PATRIA (stiahnuť)

PROGRAM Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska 22. a 23. apríla 2016 v HOTELI PATRIA (stiahnuť)

Rok 2013

Vyhlásenie HZ ZSS z 22.11.2013 (stiahnuť)

Uznesenie HZ ZSS z 22.11.2013 (stiahnuť)

Tlačové komuniké HZ ZSS z 22.11.2013 (stiahnuť)

Pozvánka s programom rokovania Celorepublikovej rady ZSS dňa 21.11.2013 (stiahnuť)

Oznámenie o konaní HZ ZSS v priestoroch Justičnej akadémie SR, detašované pracovisko Omšenie v dňoch 22.-23.11.2013 (stiahnuť)

Program s pozvánkou na zasadnutie HZ ZSS (stiahnuť)

Návratka na HZ ZSS (stiahnuť)

Prihláška za člena Združenia sudcov Slovenska (stiahnuť)

Splnomocnenie na zastupovaní HZ ZSS (stiahnuť)

 

Rok 2012

Uznesenie Združenia sudcov Slovenska konaného v dňoch 30.11.2012 – 01.12.2012 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách (stiahnuť)

Vyhlásenie hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska konaného v dňoch 30.11.2012 – 01.12.2012 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách (stiahnuť)

Oznámenie o konaní Hlavného zhromaždenia na Štrbskom Plese 30. novembra až 1. decembra 2012 (stiahnuť)

Program rokovania na HZ ZSS na Štrbskom Plese 30. novembra až 1. decembra 2012 (stiahnuť)

Návratka na HZ ZSS na Štrbskom Plese 30. novembra až 1. decembra 2012 (stiahnuť)

Splnomocnenie na HZ ZSS na Štrbskom Plese 30. novembra až 1. decembra 2012 (stiahnuť)

Pozvánka s programom na rokovanie CR R5. 10. 2012 (stiahnuť)

Program s pozvánkou na zasadnutie Celorepublikovej rady ZSS dňa 20.4.2012 v Pezinku (stiahnuť)

Rok 2011

Zápisnica z HZ ZSS zo dňa 8. 4. 2011 (stiahnuť)

Vyhlasenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska, zo dňa 8.4.2011 v Košiciach (stiahnuť)

Uznesenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska, zo dňa 8.4.2011 v Košiciach (stiahnuť)

HZ ZSS 2011 oznam o priebehu a záveroch z 8.4.2011 (stiahnuť)

Žiadosť ZSS o pomoc pre Európsku asociaciu sudcov 02/2011 (stiahnuť)

Program HZ 8.4.2011 (stiahnuť)

Pozvánka HZ 8.4.2011 (stiahnuť)

Prihláška HZ 8.4.2011 (stiahnuť)

Návratka HZ 8.4.2011 (stiahnuť)

Splnomocnenie HZ 8.4.2011 (stiahnuť)

Rok 2010

Odloženie rokovania HZ ZSS 2010 (čítať viac)

Pozvánka na Hlavné zhromaždenie Združenia sudcov Slovenska 2010 (čítať viac)

Rok 2009

Vyhlasenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska, v Omšení 20. a 21. 11. 2009 (čítať viac)

Uznesenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska, v Omšení 20. a 21. 11. 2009 (čítať viac)

Rok 2008

Vyhlásenie Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska, 19. 10. 2008 (čítať viac)

Uznesenie z Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska 12.-13. 12. 2008 na Štrbskom Plese (čítať viac)

Rok 2007

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska konaného v dňoch 26. – 27. 10. 2007 na Štrbskom Plese (čítať viac)

Uznesenie z Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska konaného v dňoch 26. – 27. 10. 2007 na Štrbskom Plese (čítať viac)

Rok 2005

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska konaného v dňoch 2. a 3. decembra 2005 v Liptovskom Jáne (čítať viac)

Uznesenie z Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska konaného v dňoch 2.a 3. decembra 2005 v Liptovskom Jáne (čítať viac)