Tlačové vyhlásenia

Rok 2024

Pracovné stretnutie zástupcov ZSS s ministrom spravodlivosti SR Borisom Suskom (stiahnuť)

Vyhlásenie Celorepublikovej rady ZSS k útoku na predsedu vlády:

Združenie sudcov Slovenska,

dôrazne odsudzuje bezprecedentný útok na jedného z najvyšších ústavných činiteľov a zároveň apeluje na všetkých, aby nepodporovali vyvolávanie nenávisti v spoločnosti. Len civilizované a zákonné riešenie názorových nezhôd a sporov môže zabezpečiť bezpečnú budúcnosť pre všetkých, bez ohľadu na ich politický alebo spoločenský názor.

František Mozner

Vyhlásenie ZSS (stiahnuť)

Rok 2023

Vyhlásenie ZSS k zastrašovaniu sudcov, schválené jeho Celorepublikovou radou 13. novembra 2023 (stiahnuť)

Vyhlásenie ZSS k odvolaniu členov Súdnej rady SR (stiahnuť)

Vyhlásenie ZSS k útoku na sudkyňu Mestského súdu Bratislava II, schválene jeho prezídiom (stiahnuť)

Celorepubliková rada ZSS prijala “Zhodnotenie činnosti Súdnej rady SR (2020-2023)” (stiahnuť)

Prezídium ZSS vydalo Vyhlásenie ZSS k právu sudcu na súkromie (stiahnuť)

Vyhlásenie ZSS k hodnoteniu sudcov okresných súdov vypracovanému a zverejnenému Transparency International Slovensko (stiahnuť)

Vyhlásenie ZSS k 30. výročiu vzniku SR (stiahnuť)

Rok 2022

Vyhlásenie CRR ZSS – december 2022 (stiahnuť)

Vyhlásenie ZSS k pretrvávajúcim útokom na sudcov pre ich rozhodovaciu činnosť (stiahnuť)

Rok 2014

Dňa 28.2.2014 Združenie sudcov Slovenska zaslalo poslancom Národnej rady Slovenskej republiky nasledovnú otvorenú výzvu v súvislosti s možným prerokovaním a prijatím ústavného zákona, ktorý sa týka súdnej moci a sudcov Slovenskej republiky:

(A) Výzva ZSS poslancom NR SR

Dňa 20.2.2014 sa v Dome novinárov v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia Združenia sudcov Slovenska, výsledkom ktorej sú nasledovné dokumenty:

(A) Právny štát, deľba moci, (B) Súdna rada SR, zloženie, výber sudcov, predseda SR, (C) Tlačové komuniké.

Rok 2013

Reakcia na článok v denníku SME 13.2.2013 – Pár slov k antidiskriminačným žalobám (stiahnuť)

Rok 2012

Vyhlásenie zo zasadnutia Celorepublikovej rady Zdrženia sudcov Slovenska konaného dňa 5. 10. 2012 v Justičnej akadémii v Pezinku. (stiahnuť)

Rok 2011

Vyhlásenie ZSS zo dňa 11. 11. 2011 (stiahnuť)

Vyhlásenie ZSS k Správe o stave v slovenskej justícii vypracovanej p. Gűnterom Woratschom (čítať viac)

Pripomienky Združenia sudcov Slovenska k predkladanej novele zákona 385/2000 Z.z. (stiahnuť)

Stanovisko Združenia sudcov Slovenska k odvolaniu predsedov súdov (stiahnuť)

Vyhlásenie Združenia sudcov Slovenska prijaté na rokovaní Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 11.2.2011 (čítať viac)

Stanovisko Združenia sudcov Slovenska k prijatým legislatívnym zmenám v súdnictve (čítať viac)

Rok 2010

Stanovisko ZSS k novele zákona 120/1993 Z.z. (čítať viac)

Vyhlásenie Celorepublikovej rady ZSS k posledným návrhom zákonov týkajúcich sa súdnictva (čítať viac)

Vyhlásenie Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska, v Omšení 20. 7. 2010 (čítať viac)

Vyhlásenie Združenia sudcov Slovenska, Jahodná pri Košiciach, 18. 06. 2010 (čítať viac)

Vyhlásenie Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska, v Omšení 26. 2. 2010 (čítať viac)

Rok 2008

Tlačové vyhlásenie Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska, V Košiciach, 7. novembra 2008 (čítať viac)

Tlačové vyhlásenie Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska, V Omšení 26. 9. 2008 (čítať viac)

Tlačové vyhlásenie Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska, V Omšení 4.4.2008 (čítať viac)

Komuniké k záverom Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska zo zasadnutia 18. – 19. januára 2008 (čítať viac)

Rok 2006

Stanovisko Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska, prijaté na jej zasadnutí konanom 27. októbra 2006 v Omšení, týkajúce sa odvolania niektorých predsedov okresných a krajských súdov (čítať viac)

Tlačové vyhlásenie zo stretnutia ministra spravodlivosti SR so zástupcami stavovských organizácií, 3. 8. 2006 (čítať viac)

Tlačové vyhlásenie Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska, V Omšení, dňa 26. 5. 2006 (čítať viac)

Tlačové vyhlásenie Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska, V Omšení, 10. 2. 2006 (čítať viac)

Rok 2005

Tlačové vyhlásenie Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska, V Omšení, 14. 10. 2005 (čítať viac)

List predsedovi NR SR, 14.10.2005 (čítať viac)

Vyhlásenie prezídia Združenia sudcov Slovenska, V Bratislave dňa 11. februára 2005 (čítať viac)

Stanovisko Združenia sudcov Slovenska k Návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2005 – 2007 (čítať viac)