Medzinárodná spolupráca

YEAR 2021

Letter for Mr. José Manuel Igreja Matos – president of EAJ – 16.3.2021 (download)

Letter for Gunther Woratsch –  honorary president of IAJ – 16.3.2021 (download)

Letter for Filipo Donatti – president of ENCJ – 16.3.2021 (download)

Letter for Nina Betetto – president of the CCJE – 16.3.2021 (download)

Information on the rule of law for the European Commission  – 5.3.2021 (download)

Comments on the draft law on the seats and districts of the courts of the Slovak Republic and on the amendment of certain acts – 26.2.2021 (download)

Opinion of thePresidium of the Association of Judges of Slovakia to the Open Letter of Judges of the Slovak Republic – 19.1.2021 (download)

YEAR 2020

Information for the members of the Parliament – 19.10.2020 (download)

RESOLUTION on the Constitutional Act of 4 June 2014 Amending and Supplementing the Constitution of the Slovak Republic (PREKLAD REZOLÚCIA O ústavnom zákone z 4. júna 2014 doplňujúcom Ústavu Slovenskej republiky)

Listy predstaviteľom Slovenskej republiky

**************************

Predmet: informácie o aktivitách sudcov a Združenia sudcov Slovenska vo vzťahu k previerkam sudcov v rámci SR a vo vzťahu k sudcovským zahraničným inštitúciám

Vážení zástupcovia médií,

v priebehu celého roka 2014 politici, novinári i sudcovia dlho diskutovali na tému efektívneho súdnictva a jeho nezávislosti a dôveryhodnosti. Výsledkom bolo rozhodnutie politikov o prijatí ústavného zákona dňa 4.6.2014, ktorým došlo k vážnym zmenám v oblasti postavenia Súdnej rady Slovenskej republiky a jej predsedu, niektorých jej právomocí a k prijatiu zákonov dňa 24.6.2014, ktoré len čiastočne riešia skutočné problémy slovenského súdnictva a sudcov. Ťažiskovou témou, ktorú otvorili politici, bolo zavedenie overovania tzv. spôsobilosti sudcov na výkon ich funkcie Súdnou radou Slovenskej republiky. Podklady pre sledovanie predpokladov na výkon funkcie však súdna rada vykonáva nie na základe záverov o odbornej spôsobilosti sudcov, ale na základe záverov Národného bezpečnostného úradu, ktoré vychádzajú o. i. aj z informácií poskytnutých policajným zborom, Slovenskou informačnou službou a vojenským spravodajstvom o jednotlivých sudcoch.

Napriek tomu, že Súdna rada Slovenskej republiky a jej poverení členovia dlhodobo vysvetľovali nielen neústavnosť tohto kroku, ale i vážny zásah do princípov demokratického a právneho štátu, ktorý rešpektuje deľbu mocí a nezávislé postavenie súdnej moci ako jednej z troch mocí v štáte, bola ústavná a zákonná úprava prijatá a jej účinnosť stanovená na 1. september 2014.

Pripájam Vám dokumenty, ktoré dávajú prehľad o stanoviskách sudcov, vrátane Združenia sudcov Slovenska.

Ide o: oficiálnu informáciu o situácii v Slovenskej republike predloženú na rokovaní Európskej asociácie sudcov v Lissamole 16. mája 2014, Uznesenie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. júna 2014 a písomnú sťažnosť Združenia sudcov Slovenska adresovanú tejto inštitúcii, po schválení Ústavného zákona zo dňa 4. júna 2014 v Národnej rade Slovenskej republiky. Predkladám tiež oficiálne reakcie prezidenta Európskej asociácie sudcov, pána Christophe Régnard adresované prezidentovi  Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi, predsedovi vlády Slovenskej republiky Róbertovi Ficovi a ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky Tomášovi Borecovi ešte pred schválením ústavného zákona 4. júna 2014.

Na základe rozhodnutia Súdnej rady Slovenskej republiky zo dňa 16. júna 2014  zaslala oficiálnu Sťažnosť Európskej sieti súdnych rád aj Súdna rada Slovenskej republiky.

Zástupkyňa Konzultatívnej rady európskych sudcov ma informovala aj o oficiálnom stanovisku CCJE zo dňa 1. júla 2014. Z jeho obsahu vyplýva, že previerky slovenských  sudcov podľa prijatého ústavného zákona zo dňa 4. júna 2014 (ja zákonov schválených 24. júna 2014 v Národnej rade Slovenskej republiky) sú v rozpore s mnohými medzinárodne uznávanými a rešpektovanými dokumentmi o nezávislosti súdnej moci a sudcov.

O obsahu diania, ktoré vyplývajú z hore uvedeného budú zástupcovia sudcov  informovať na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoční 8. júla 2014 o 14 hod. v budove Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v Bratislave.

S úctou

JUDr. Dana Bystrianská, prezidentka Združenia sudcov Slovenska

Pripojené dokumenty:

1. CCJE COMMENT ON CERTAIN PROVISIONS OF THE CONSTITUTIONAL ACT OF 4 JUNE 2014

2. Pripomienky Konzultatívnej rady európskych sudcov k novele ústavy zo 4.6.2014

3. UZNESENIE PLÉNA NAJVYŠŠIEHO SÚDU K NOVELE ÚSTAVY 2014

4. Uznesenie pléna NS SR z 10. júna 2014 – AJ 

5. Žiadosť Súdnej rady Slovenskej republiky o pomoc Európskej sieti súdnych rád – EN

6. Žiadosť Súdnej rady SR o pomoc Európskej sieti súdnych rád – SK

7. ŽIADOSŤ ZDRUŽENIA SUDCOV SLOVENSKA O POMOC Európskej asociácii sudcov 2014

******************************

1. Žiadosť Združenia sudcov Slovenska o stanovisko a pomoc adresovaná Európskej asociácii sudcov

2. Ústavný ZÁKON zo 4. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

3. Request of the Association of Slovak judges for an opinion and help addressed to the European association of judges 

4. CONSTITUTIONAL ACT amending and supplementing the Constitution of the Slovak Republic No. 460/1992 Coll. as amended

5. RESOLUTION No. 299 OF THE JUDICIAL COUNCIL OF THE SLOVAK REPUBLIC of 16th JUNE 2014

6. Resolution of the Plenary Session of the Supreme Court of the Slovak Republic adopted on 10th of June, 2014

*******************************

Vážení kolegovia a kolegyne, predkladám Vám informáciu, o rokovaní EAJ, v dňoch  15. až 18. mája 2014 na Cypre, Limassol.

Information for the European Association of Judges / Informácia Európskej asociácii sudcov (stiahnúť tu: ENG / SVK)

Letter to slovakian authorities May 2014 / List MSSR Máj 2014 (stiahnúť tu: ENG / SVK)

List rovnakého znenia ako ministrovi spravodlivosti, prezident Európskej asociácie sudcov poslal prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi a Róbertovi Ficovi predsedovi vlády SR (stiahnúť tu list prezidentovi: ENG, stiahnúť tu list premiérovi: ENG

JUDr. Dana Bystrianská

*******************************************************************************

Vážení kolegovia a  kolegyne, predkladáme Vám informáciu o obsahu rokovaní EAJ, ktorá sa konala v dňoch 23. až 25. mája 2013 vo Švajčiarku v St. Gallen.
JUDr. Dana Bystrianská
JUDr. Alena Poláčková, PhD. (stiahnuť)

Správa prezidentky ZSS z rokovania Európskej asociácie sudcov AMSTERDAM 2012 (stiahnuť)

Resolution Slovakia from Istanbul – 4th September 2011 (stiahnuť)

Summary report of the meeting EAJ in Istanbul – 4th September 2011 (stiahnuť)

Letter for Nina Betetto – president of the CCJE – 16.3.2021 (download)

Information on the rule of law for the European Commission  – 5.3.2021 (download)

Comments on the draft law on the seats and districts of the courts of the Slovak Republic and on the amendment of certain acts – 26.2.2021 (download)

Opinion of thePresidium of the Association of Judges of Slovakia to the Open Letter of Judges of the Slovak Republic – 19.1.2021 (download)

YEAR 2020

Information for the members of the Parliament – 19.10.2020 (download)

RESOLUTION on the Constitutional Act of 4 June 2014 Amending and Supplementing the Constitution of the Slovak Republic (PREKLAD REZOLÚCIA O ústavnom zákone z 4. júna 2014 doplňujúcom Ústavu Slovenskej republiky)

Listy predstaviteľom Slovenskej republiky

**************************

Predmet: informácie o aktivitách sudcov a Združenia sudcov Slovenska vo vzťahu k previerkam sudcov v rámci SR a vo vzťahu k sudcovským zahraničným inštitúciám

Vážení zástupcovia médií,

v priebehu celého roka 2014 politici, novinári i sudcovia dlho diskutovali na tému efektívneho súdnictva a jeho nezávislosti a dôveryhodnosti. Výsledkom bolo rozhodnutie politikov o prijatí ústavného zákona dňa 4.6.2014, ktorým došlo k vážnym zmenám v oblasti postavenia Súdnej rady Slovenskej republiky a jej predsedu, niektorých jej právomocí a k prijatiu zákonov dňa 24.6.2014, ktoré len čiastočne riešia skutočné problémy slovenského súdnictva a sudcov. Ťažiskovou témou, ktorú otvorili politici, bolo zavedenie overovania tzv. spôsobilosti sudcov na výkon ich funkcie Súdnou radou Slovenskej republiky. Podklady pre sledovanie predpokladov na výkon funkcie však súdna rada vykonáva nie na základe záverov o odbornej spôsobilosti sudcov, ale na základe záverov Národného bezpečnostného úradu, ktoré vychádzajú o. i. aj z informácií poskytnutých policajným zborom, Slovenskou informačnou službou a vojenským spravodajstvom o jednotlivých sudcoch.

Napriek tomu, že Súdna rada Slovenskej republiky a jej poverení členovia dlhodobo vysvetľovali nielen neústavnosť tohto kroku, ale i vážny zásah do princípov demokratického a právneho štátu, ktorý rešpektuje deľbu mocí a nezávislé postavenie súdnej moci ako jednej z troch mocí v štáte, bola ústavná a zákonná úprava prijatá a jej účinnosť stanovená na 1. september 2014.

Pripájam Vám dokumenty, ktoré dávajú prehľad o stanoviskách sudcov, vrátane Združenia sudcov Slovenska.

Ide o: oficiálnu informáciu o situácii v Slovenskej republike predloženú na rokovaní Európskej asociácie sudcov v Lissamole 16. mája 2014, Uznesenie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. júna 2014 a písomnú sťažnosť Združenia sudcov Slovenska adresovanú tejto inštitúcii, po schválení Ústavného zákona zo dňa 4. júna 2014 v Národnej rade Slovenskej republiky. Predkladám tiež oficiálne reakcie prezidenta Európskej asociácie sudcov, pána Christophe Régnard adresované prezidentovi  Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi, predsedovi vlády Slovenskej republiky Róbertovi Ficovi a ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky Tomášovi Borecovi ešte pred schválením ústavného zákona 4. júna 2014.

Na základe rozhodnutia Súdnej rady Slovenskej republiky zo dňa 16. júna 2014  zaslala oficiálnu Sťažnosť Európskej sieti súdnych rád aj Súdna rada Slovenskej republiky.

Zástupkyňa Konzultatívnej rady európskych sudcov ma informovala aj o oficiálnom stanovisku CCJE zo dňa 1. júla 2014. Z jeho obsahu vyplýva, že previerky slovenských  sudcov podľa prijatého ústavného zákona zo dňa 4. júna 2014 (ja zákonov schválených 24. júna 2014 v Národnej rade Slovenskej republiky) sú v rozpore s mnohými medzinárodne uznávanými a rešpektovanými dokumentmi o nezávislosti súdnej moci a sudcov.

O obsahu diania, ktoré vyplývajú z hore uvedeného budú zástupcovia sudcov  informovať na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoční 8. júla 2014 o 14 hod. v budove Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v Bratislave.

S úctou

JUDr. Dana Bystrianská, prezidentka Združenia sudcov Slovenska

Pripojené dokumenty:

1. CCJE COMMENT ON CERTAIN PROVISIONS OF THE CONSTITUTIONAL ACT OF 4 JUNE 2014

2. Pripomienky Konzultatívnej rady európskych sudcov k novele ústavy zo 4.6.2014

3. UZNESENIE PLÉNA NAJVYŠŠIEHO SÚDU K NOVELE ÚSTAVY 2014

4. Uznesenie pléna NS SR z 10. júna 2014 – AJ 

5. Žiadosť Súdnej rady Slovenskej republiky o pomoc Európskej sieti súdnych rád – EN

6. Žiadosť Súdnej rady SR o pomoc Európskej sieti súdnych rád – SK

7. ŽIADOSŤ ZDRUŽENIA SUDCOV SLOVENSKA O POMOC Európskej asociácii sudcov 2014

******************************

1. Žiadosť Združenia sudcov Slovenska o stanovisko a pomoc adresovaná Európskej asociácii sudcov

2. Ústavný ZÁKON zo 4. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

3. Request of the Association of Slovak judges for an opinion and help addressed to the European association of judges 

4. CONSTITUTIONAL ACT amending and supplementing the Constitution of the Slovak Republic No. 460/1992 Coll. as amended

5. RESOLUTION No. 299 OF THE JUDICIAL COUNCIL OF THE SLOVAK REPUBLIC of 16th JUNE 2014

6. Resolution of the Plenary Session of the Supreme Court of the Slovak Republic adopted on 10th of June, 2014

*******************************

Vážení kolegovia a kolegyne, predkladám Vám informáciu, o rokovaní EAJ, v dňoch  15. až 18. mája 2014 na Cypre, Limassol.

Information for the European Association of Judges / Informácia Európskej asociácii sudcov (stiahnúť tu: ENG / SVK)

Letter to slovakian authorities May 2014 / List MSSR Máj 2014 (stiahnúť tu: ENG / SVK)

List rovnakého znenia ako ministrovi spravodlivosti, prezident Európskej asociácie sudcov poslal prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi a Róbertovi Ficovi predsedovi vlády SR (stiahnúť tu list prezidentovi: ENG, stiahnúť tu list premiérovi: ENG

JUDr. Dana Bystrianská

*******************************************************************************

Vážení kolegovia a  kolegyne, predkladáme Vám informáciu o obsahu rokovaní EAJ, ktorá sa konala v dňoch 23. až 25. mája 2013 vo Švajčiarku v St. Gallen.
JUDr. Dana Bystrianská
JUDr. Alena Poláčková, PhD. (stiahnuť)

Správa prezidentky ZSS z rokovania Európskej asociácie sudcov AMSTERDAM 2012 (stiahnuť)

Resolution Slovakia from Istanbul – 4th September 2011 (stiahnuť)

Summary report of the meeting EAJ in Istanbul – 4th September 2011 (stiahnuť)