Čestní členovia a prezidenti

Čestní členovia

Ernst Markel, Rakúske združenie sudcov

Günter Woratsch, Rakúske združenie sudcov

Dick van Dijk, Holandské združenie sudcov

Jan Nijenhof, Holandské združenie sudcov

Paquarette Girard Zappeli, Švajčiarsko

Jan Vyklický, Sudcovská únia Českej republiky

Jan Pelikán, Únia štátnych zástupcov Českej republiky

Jaromír Jirsa, Sudcovská únia Českej republiky

Čestní prezidenti ZSS

Ľudovít Bradáč, Krajský súd v Banskej Bystrici

JUDr. Pavel Rohárik, Okresný súd Banská Bystrica

Juraj Majchrák, Najvyšší súd SR, Bratislava

JUDr. Jarmila Sopková Maximová, Krajský súd v Košiciach

JUDr. Dana Bystrianska, Krajský súd v Košiciach

JUDr. Juraj Sopoliga, Krajský súd v Košiciach