Aktivity ZSS so Súdnou radou SR

ROK 2023

Celorepubliková rada ZSS prijala “Zhodnotenie činnosti Súdnej rady SR (2020-2023)” (stiahnuť)

ROK 2017

Podnety Združenia sudcov Slovenska pre Súdnu radu SR zo dňa 11.9.2017  (stiahnuť)

Dňa 27.1.2014 sa uskutočnilo 13. Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou programu rokovania (bod 16) bolo o. i. prerokovanie návrhu Zásad sudcovskej etiky (viď výpis zo zápisnice z rokovania). Následne Súdna rada Slovenskej republiky prijala toto Uznesenie č. 226.

(A) Výpis zo zápisnice z rokovania a (B) Uznesenie Súdnej rady SR č. 226