Kontakty

Združenie sudcov Slovenska

Štúrova 29, s.c.Košice
041 78 Košice
IČO: 31 932 169
č.účtu: 68637112/0200
zss(at)zdruzenie.sk

JUDr. Juraj Sopoliga

prezident ZSS

Krajský súd v Košiciach
Štúrova 29
041 51 Košice
055/8870315 juraj.sopoliga(at)justice.sk

JUDr. Štefan Hrvola

viceprezident ZSS

Krajský súd v Nitre
Štúrova 9
950 48 Nitra
stefan.hrvola(at)justice.sk

JUDr. Lenka Praženková

    viceprezidentka ZSS
Najvyšší súd SR
Župné námestie 13
814 90 Bratislava
lenka.prazenkova(at)nsud.sk

JUDr. Táňa Veščičiková

viceprezidentka ZSS

Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice
tana.vescicikova(at)justice.sk

JUDr. Boris Tóth

predseda Bratislavskej sekcie

Krajský súd v Bratislave
Záhradnícka 10
813 66 Bratislava
02/50118111 02/50118263 boris.toth(at)justice.sk

JUDr. Eva Fulcová

podpredsedníčka Bratislavskej sekcie

Okresný súd Bratislava III
Námestie Biely Kríž 7
836 07 Bratislava
02/49204511 02/49204595 eva.fulcova(at)justice.sk

JUDr. Milina Jánošková

predsedníčka Trenčianskej sekcie

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
032/6561111 032/6528116 milina.janoskova(at)justice.sk

JUDr. Juraj Florovič

podpredseda Trenčianskej sekcie

Krajský súd Trenčín
Nám. Svätej Anny č.28
Trenčín
032/6572811 032/6582342 juraj.florovic(at)justice.sk

Mgr. Marián Vorobel

predseda Prešovskej sekcie

Okresný súd Prešov
Dostojevského 1
080 53 Prešov
051/7722019 051/7731625 marian.vorobel(at)justice.sk

JUDr. Tomáš Novák

podpredseda Prešovskej sekcie

Okresný súd Prešov
Grešova 3
080 01 Prešov
051/7722774 051/7732359 tomas.novak(at)justice.sk

Mgr. Miloš Greguš

podpredseda Košickej sekcie

Okresný súd Košice I
Štúrova 29
041 51 Košice
055/7269466 milos.gregus(at)justice.sk

Mgr. Peter Melicher

predseda sekcie Najvyššieho súdu SR

Najvyšší súd SR
Župné námestie 13
Bratislava

JUDr. Alena Poláčková, PhD.

podpredsedníčka sekcie Najvyššieho súdu SR

Najvyšší súd SR
Župné námestie 13
Bratislava
alena.polackova(at)nsud.sk

JUDr. Daniel Hudák

predseda sekcie Slovenskej únie nezávislého súdnictva

Najvyšší súd SR
Župné námestie 13
Bratislava
daniel.hudak(at)nsud.sk

JUDr. Martin Vladik

podpredseda sekcie Slovenskej únie nezávislého súdnictva

Najvyšší súd SR
Župné námestie 13
Bratislava
martin.vladik(at)nsud.sk