Aktuality

ROK 2017 
Nesúhlasné stanovisko prezídia ZSS k zámeru MS SR zriadiť Mestský súd v Bratislave (stiahnuť)
Postrehy k Vyhláseniu ZOJ k porovnávaciemu hodnoteniu slovenského súdnictva Európskou komisiou zo dňa 10.4.2017 (stiahnuť)
Podnet prezidentovi SR na zabezpečovanie primeraného počtu sudcov v SR (stiahnuť)
Zápisnica z rokovania Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 2.3.2017 (stiahnuť)
Zápisnica z rokovania Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 2.2.2017 (stiahnuť)

 

ROK 2016

Vyhlásenie z Hlavného zhromaždenia ZSS 14.12.2016 (stiahnuť)

PROGRAM Hlavného zhromaždenia ZSS 14.-15.12.2016 (stiahnuť)

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 14.-15.12.2016 (stiahnuť)

Prehlásenie Celorepublikovej rady ZSS k uzneseniu Súdnej rady o stanovisku k návrhu rozpočtu súdov (stiahnuť)

Vyhlásenie Celorepublikovej rady ZSS k platovým pomerom sudcov (stiahnuť )

Podnet na prioritnú realizáciu vládneho programu v oblasti stabilizácie personálneho obsadenia súdov (stiahnuť)

Postrehy k úvahe nad spôsobom rozhodovania v Súdnej rade SR (stiahnuť)

Stanovisko prezidenta ZSS k vyjadreniu Harabina (stiahnuť)

Informácia prezidenta ZSS o stretnutí s ministerkou spravodlivosti (stiahnuť)

UZNESENIE Hlavného zhromaždenia ZSS z 22.4.2016 (stiahnuť)

VYHLÁSENIE Hlavného zhromaždenia ZSS z 22.4.2016 (stiahnuť)

Doplnený program rokovania Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska 22.-23.4.2016 v Hoteli Patria (stiahnuť)

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska 22. a 23. apríla 2016 v HOTELI PATRIA (stiahnuť)

PROGRAM Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska 22. a 23. apríla 2016 v HOTELI PATRIA (stiahnuť)

 

ZDRUŽENIE SUDCOV SLOVENSKA HODNOTÍ UPLYNULÝ ROK 2015 (12.01.2016)